^ Back to Top

Instalacja i konfiguracja karty radiowej WIFI Ralink (RT2460) i (WIPR 3012)

Instalacja sterowników do karty radiowej WIFI RaLink 2460 oraz RaLink WIPR 3012

1. Po zamontowaniu karty radiowej w komputerze,po uruchomieniu systemu na pulpicie pojawi się okienko Kreator znajdowania nowego sprzętu Kliknij ANULUJ.2. Wkładamy płytę CD lub pobieramy sterowniki z pobieralni. Otwieramy jej zawartość wchodzimy do katalogu RaLink 2460 lub RaLink WIPR 3012. Następnie uruchamiany plik o nazwie RaLink_RT2460 lub RaLink WIPR 3012 i tym samym rozpoczynamy proces instalacji sterowników karty bezprzewodowej.3. Po uruchomieniu klikamy przycisk Easy Install następnie YES
4. Następnie musimy troszeczkę odczekać gdy się pojawi poniższe okno klikamy FINISH.


Po zainstalowaniu oprogramowania, w prawej dolnej części ekranu pojawi się ikona R. Klikamy w ikonę aby uruchomić oprogramowanie.Konfiguracja karty radiowej Ralink (RT2460)
1. Jeżeli korzystasz z sytemu operacyjnego Microsoft Windows XP/2003, po uruchomieniu komputera pojawi się okno jak na rysunku poniżej. Wybierz pozycję Use Ralink RT2400 Configuration Utility i kliknij przycisk OK.


2. W oknie poniżej pokazane są dostępne nadajniki. Zaznacz właściwy nadajnik i kliknij przycisk Connect, a następnie przycisk Add to Profile. Jeżeli nie widzisz poszukiwanego nadajnika kilkukrotnie kliknij przycisk Rescan, aż na liście pojawi się odpowiedni nadajnik. Nasza firma posiada przekaźniki o nazwach:
- www.interline.net.pl
- www.interline.net.pl_1
- www.interline.net.pl_2
- www.wifilink.pl
- www.wifilink.pl_1
- www.wifilink.pl_2
itd3. Po dodaniu do profilu, pojawi się okno jak poniżej. Jeżeli nie wiesz do czego służą pokazane tu opcje konfiguracyjne, po prostu kliknij przycisk OK.4. Po zaakceptowaniu profilu ukaże na się okno z listą zapisanych profili. Wybierz właściwy profil (zwróć uwagę na nazwę nadajnika w kolumnie SSID) i kliknij przycisk Activate aby wybrany profil stał się profilem aktywnym.


Po ustawieniu danego profilu jako aktywny, powinieneś zobaczyć okno jak poniżej. Zwróć uwagę czy przy wybranym przez ciebie profilu widać zieloną ikonkę, oznacza to że profil jest aktywny. Na poniższym rysunku widać poprawnie ustawiony profill. Aby zakończyć konfigurację, kliknij przycisk OK. Po następnym uruchomieniu komputera wystarczy kliknąć przycisk OK, nie trzeba ponownie konfigurować karty radiowej.Po wciśnięciu ok w prawym dolnym rogu pojawi się ikonka jak poniżej pierwsza gdy otrzymuje adres ip druga gdy adres ip jest już nadany i sieć działa prawidłowo.